ثبت کردن شرکت‌، به صاحبان شرکت‌ها این امکان و قابلیت را می دهد که بتوانند از توانایی‌های افراد دیگر در شرکت خود استفاده کنند. همچنین شما می توانید این افراد متخصص را در شرکت های خود استخدام کنید و آنها نیز به‌دلیل قانونی بودن و ثبتی بودن شرکت شما به راحتی توانایی های خود را در اختیار شما قرار می دهند. گاهی اوقات برخی از افراد فکر می‌کنند که با ثبت شدن و قانونی شدن شرکت خود، تنها دولت می تواند از آنها مالیات دریافت کند و هیچ سودی برایشان نخواهد داشت، اما در پاسخ آنها می‌توان گفت که با ثبت شدن این شرکت ها و پرداخت مالیات های سالانه این قابلیت برای شرکت ها میسر می شود که به صورت قانونی، معتبر باشند و دولت بتواند آنها را به راحتی پیدا کرده و از آنها پشتیبانی و حمایت کند.

در ادامه این مقاله به برخی از ویژگی‌های مثبت و مزایای ثبت کردن شرکت ها و کسب و کارها خواهیم پرداخت. اگر شما کسب و کار خود را به صورت قانونی ثبت کنید، باعث می شود که فعالیت شرکت شما دارای اعتبار زیادی باشد. اما زمانی که شرکت ها ثبت می‌شوند می توانند پیام بسیار مهمی برای مخاطب ها، مشتریان و تامین کنندگان و شرکای خود داشته باشند، چرا که نشان می دهد، شرکت دارای اعتبار قانونی است و معتبر می باشد و دولت از آن ها پشتیبانی می کند. همچنین کارمندان و همکاران آنها می توانند این اطمینان را حاصل کنند که در شرکتی معتبر مشغول به کار هستند. در اصل شرکت‌ها و کسب و کارهایی که به ثبت رسیده اند، همانند شناسنامه ای برای افراد می باشند که هویت آنها را مشخص می کنند و به آنها اصلیت می‌دهند. پس به همین دلیل به راحتی می‌توانند افرادی را برای خود استخدام کنند.

مزایای ثبت شدن کسب و کار ها

شرکت ها و کسب و کارهایی که ثبت می شوند، این قابلیت را پیدا می کنند که بسیاری از شرکت ها و کسب و کارهای دیگر به راحتی با آن ها همکاری و عقد قرار داد کنند. چرا که با ثبت شدن، کسب و کار ها دارای کد اقتصادی و شناسه ملی می شوند که می توانند آن ها را در قرار داد های خود به کار ببرند. همچنین شرکت هایی که فروش دارند، اکثرا با کسب و کارهایی فعالیت می کنند که بتوانند از آن ها فاکتور رسمی بگیرند. از طرف دیگر شرکت های ثبت شده، بیش تر از شرکت های غیررسمی شناخته شده اند. به این شکل است که می توانند قرار داد های بزرگی ببندند و به سود های بسیار بالا و کلانی برسند. اگر شما کسب و کار و شرکت خود را به صورت قانونی ثبت کنید، می توانید به راحتی خود را در مناقصه و مزایده ها شریک کنید و از این طریق شانس خود را محک بزنید. در برخی از مواقع این قانونی بودن، می تواند باعث فراوان شدن سرمایه برای کسب و کار شما شود. به طور ناخواسته به دلیل اعتماد و اعتبار بسیاری از افراد در سرمایه گذاری شما سهیم می شوند.

https://ecoiran.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-196/10492-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2

+ تعداد بازدید : 174 |
نوشته شده توسط نویسنده ایران مگ در شنبه 9 بهمن 1400 و ساعت 11:05

رشته حسابداری به سبب ویژگی­هایی چون شک حرفه­ای، استقلال، چهارچوب استاندارد و غیر منعطف و سایر ویژگی­های منحصربهفرد خود، شرایط آموزشی خاصی را ایجاب می­کند که باعث می­شود مدرسان موفق در این رشته نیازمند شخصیت خاصی باشند. کاربران به راحتی میتوانند در این برنامهها به اطلاعات خود دسترسی داشته باشند. علیرغم تأیید نسبی مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای در پژوهشهای اولیه، یافته های برخی از پژوهشهای بعدی، با مدل مزبور متناقض بود. در دهه 1960 مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای را ارائه کردند. که در آن، : اقلام تعهدی اختیاری شرکت در دوره و : کل اقلام تعهدی شرکت در دوره است که با استفاده از داراییهای دوره گذشته استاندارد شده است. آموزش راهبردی صفر تا صد حسابداری با دوره های ‘حسابداری ویژه … براین اساس به مدیران پیشنهاد میگردد که به کنترل های داخلی همواره به عنوان فرآیندی برای مساعدت بابت رسیدن به اهداف واحد تجاری و عاملی مهم جهت پیشگیری از اشتباهات و تحریف ها نگریسته و با عنایت به یافته های پژوهش حاضر، با طراحی و اجرای کنترلهای داخلی موثر، مانع از وقوع ناکارآیی در سرمایهگذاریهای واحد تجاری تحت مدیریت خود گردند.

یافتههای پژوهش مرامور و پاهور (1998) در آمریکا و ژاپن نیز وجود رابطه غیرخطی را تأیید کرد. در این راستا، تلاشهای زیادی در زمینه توسعه مدل مزبور انجام شد. بسیاری از روشهای مورد بحث در این مقاله، از جمله هزینهیابی شغل و ردیابی مالی را میتوان از طریق نرم افزار پیمانکاری یکپارچه انجام داد. 1998) نشان داد که رابطه نسبتهای مالی و بازده سهام، غیرخطی است. در اغلب پژوهشهای انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران، از روشهای خطی و در پژوهشهای اندکی نیز از شبکههای عصبی مصنوعی برای پیشبینی بازده سهام استفاده شده است. در اغلب پژوهشهای انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران، به پیشبینی خطی بازده سهام بر اساس متغیرهایی (عمدتاً حسابداری و در برخی موارد متغیرهای بازار و اقتصادی) پرداخته شده است (بهعنوان نمونه، دستگیر و خدابنده، 1382؛ ثقفی و شعری، 1383؛ ثقفی و سلیمی، 1384؛ نمازی و محمدتبار کاسگری، 1386؛ و دستگیر و همکاران، 1391). پژوهشهای اندکی (بهعنوان نمونه، آذر و کریمی، 1388 و همتفر و همکاران،1390) نیز با استفاده از روش غیرخطی شبکههای عصبی به پیشبینی بازده سهام میپردازد.

پیشبینی بازده سهام در تصمیمگیریهای مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است و به طور وسیعی در ادبیات حسابداری و مالی مورد مطالعه قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسی سودمندی رگرسیونهای تجمیعی و روشهای انتخاب متغیرهای پیشبین بهینه (شامل روش مبتنی بر همبستگی و ریلیف) برای پیشبینی بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. افزون بر این، در پژوهشهای انجام شده در این زمینه، هدف و تأکید اصلی، ارائه مدلهای دقیق برای پیشبینی بازده بوده و کمتر به انتخاب متغیرهای پیشبین و روشهای مناسب آن پرداخته شده است. آنها در واقع معتقدند که به تعداد سرمایهگذاران، عوامل مؤثر بر قیمت سهام وجود دارد (همان مأخذ). در تدوین الگوی مناسب برای پیادهسازی استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره 17 در صنعت بیمه از فرآیند مندرج در بند 4 زیر استفاده میشود. نتایج حاصل، بیانگر این بود که فرار مالیاتی (اختلاف مالیات ابرازی و قطعی شرکتها)، منجر به افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام میشود.

در ادبیات اقتصادی، هر گونه انحراف مقادیر متغیرها از روند بلندمدت مقادیر انتظاری آنها شوک نامیده میشود. در ایران نیز تاریخچه حسابداری به هزاران سال پیش و در زمان هخامنشیان و حتی قبل از آن برمیگردد. بر اساس گزارش کاربران پشتیبانی محک ضعیف بوده و حتی دانش حسابداری برخی کارشناسان پشتیبانی این نرم افزار در سطح پایینی است، بهطوریکه متوجه مشکل کاربر نمیشوند. حرکات قیمت سهام ناشی از عوامل بسیار زیادی است که در هر لحظه از زمان بر آنها تأثیر میگذارد. هزینه کلاس حسابداری حضوری نیز در قسمت ثبت نام متناسب بار روز برگزاری و تخفیفات مربوطه درج شده است. سپس با توجه رویداد انجام شده و با توجه به ماهیت حسابهای مشخص شده ثبت لازم انجام میگیرد. آیا الزامات استاندارد 27 منجر به بازنمایی درست رویدادهای رخ داده می­شود؟ این روش زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که دادهها از محیطی که به گونه ای طبیعی وجود داشته یا از واقعهای که بدون دخالت مستقیم محقق رخ داده، فراهم شود.

https://accniaz.com/product/آموزش-حسابداری-بازار-کار/
+ تعداد بازدید : 721 |
نوشته شده توسط نویسنده ایران مگ در پنجشنبه 7 بهمن 1400 و ساعت 15:06
با این وجود این بیماری شانس روزگار عاری از بیماری همه‌گیر را در سال ۲۰۲۲ کمرنگ کرده است. همچنین مقصر موج جدیدی از بیماری در ایالات‌متحده و اروپا با نام دلمیکرون، ترکیبی از هر ۲ سویه اُمیکرون و دلتا شده است.

دلمیکرون ترکیبی از سویه‌های دلتا و اُمیکرون است که می‌تواند حتی سریع‌تر منتقل شود. در حالی که عفونت‌های کووید ۱۹ فقط شامل یک سویه جهش‌یافته می‌شود، در موارد بسیار نادری می‌توانند به‌ طور همزمان ۲ سویه با هم همراه شود.

اُمیکرون

به گزارش آسوشیتدپرس اُمیکرون که ۷۳ درصد از عفونت‌های جدید هفته گذشته را تشکیل می‌دهد، به نوع غالب در ایالات متحده تبدیل شده است. بر اساس داده‌های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات‌متحده بیش از ۹۹.۵ درصد از عفونت‌های شناسایی شده در ماه نوامبر توسط سویه دلتا ایجاد شده است؛ با این حال اکنون نوع اُمیکرون از دلتا به‌ عنوان سویه غالب پیشی گرفته است.

به گزارش بی‌بی‌سی در بریتانیا موارد روزانه کووید ۱۹ برای اولین بار در روز چهارشنبه از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشت که این افزایش ابتلا به اُمیکرون نسبت داده شده است. با این حال علائم بیماری خفیف‌تر از انواع قبلی هستند و کمتر احتمال دارد که باعث بستری شدن فرد در بیمارستان شوند.

دلمیکرون در مقابل اُمیکرون

اُمیکرون یک فرم جهش یافته B.۱.۱.۵۲۹ از ویروس سارس کو ۲ است که اولین بار ماه گذشته در آفریقای جنوبی شناسایی شد. این نوع با سرعتی سریع گسترش می‌یابد اما در حال حاضر گفته می‌شود علائم آن خفیف‌تر از سویه دلتاست. میزان مرگ‌ومیر نیز کمتر و ترکیبی از دلتا و اُمیکرون است.

علائم دلمیکرون

علائم دلمیکرون مانند انواع اُمیکرون و دلتا شامل درجه حرارت بالا، سرفه مداوم، از دست دادن چشایی یا بویایی، آبریزش بینی، سردرد و گلودرد است. در حالی که دلتا علائم شدیدتری ایجاد می‌کند، جهش اُمیکرون بسیار قابل انتقال است.

دکتر پل برتون، مدیر ارشد پزشکی مدرنا، اظهار کرد: اگر نوع اُمیکرون و دلتا به‌ طور همزمان فردی را آلوده کنند، ابرسویه جدید ایجاد خواهد شد.
+ تعداد بازدید : 72 |
نوشته شده توسط نویسنده ایران مگ در يکشنبه 5 دی 1400 و ساعت 10:59

بهینه سازی انکرتکست ممکن است یک تاکتیک بیاهمیت به نظر برسد؛ اما باید بدانید که انکرتکست شما هم یکی از فاکتورهای موردنظر گوگل برای مشخص کردن موضوع صفحه، تعیین کلمات کلیدی و دادن اعتبار و رتبه به صفحات موردنظر شماست. این مورد نیز بسیار مورد توجه سئوکاران قرار میگیرد اما بهتر است بدانید هر سایتی زودتر ایندکس شود محتوا به نام آن سایت خواهد بود ، با توجه به این نکته که در بسیاری از موارد ما مشاهده میکنیم یک سایت محتوای کاملاً اختصاصی نوشته است اما یک سایت که اعتبار بیشتری دارد از این سایت کپی برداری میکند و جالب است که رتبه بهتری را نیز میگیرد ، این یعنی هنوز گوگل به صورت کاملاً و واضح نتوانسته این موضوع را راه انداری نماید و بیشتر از محتوای اختصاصی و سایت های تولید کننده محتوا به اعتبار سایت توجه مینماید. اولاً رپورتاژ آگهی یک بار انجام میشود و لینک شما به صورت دائمی در آن مطلب قرار میگیرد.

بنابراین افرادی که ازین وب سایت ها بک لینک به صورت دائمی ارائه میدهند درواقع از فوروم های ارسال نظر و یا ایجاد صفحه رایگان این سایت ها استفاده کرده و لینک خود را قرار میدهند که این مورد مخصوصا زمانی که توسط ربات انجام میشود حتما از طرف گوگل اسپم شناخته خواهد شد . یکی از روش های درآمدزایی این گونه سایت ها می تواند فروش رپورتاژ آگهی باشد، به این صورت که سایت ها با در نظر گرفتن اعتبار دامنه و همچنین تعداد بازدید کنندگان به صورت روزانه سعی کرده مبلغ مشخصی را جهت درج مقاله ای از طرف متقاضی در سایت خود دریافت کنند. محتوا حتما جذاب و تازه باشد، از تگ نوفالو درون لینک ها استفاده نکنید، چنانچه سایت مورد هدف شرایط ارسال دیدگاه را دارد سعی کنید کامنت گذاری را انجام دهید تا ارزش و نیز اعتبار آن سایت بالا رود. به میزانی که این عدد بالاتر باشد، اعتبار سایت بالاتر می باشد.

وقتی اقدام به تحقیق در مورد کلمات کلیدی یک حوزه می کنیم، لیستی از کلمات کلیدی را بدست خواهیم آورد که تمامی این کلمات ممکن است مناسب ما نباشند. به عبارتی کلمات پیدا شده باید مجدد بررسی شوند و کلماتی را از میانشان انتخاب کنیم که دارای رقابت نسبتا کمتری باشند. کیوورد گپ به کیووردهایی گفته می شود که دارای رقابت کمتری هستند. اما بحث چگونگی تشخیص کیوورد گپ ها بسیار مفصل بوده و باید روش های مختلفی را برای پیدا کردنشان پیاده کرد.

به طور کل می توان گفت که به کمک کیوورد گپ ها می توانید راحتتر رتبه گرفته و در نتیجه بازدید وب سایت خود را بالاتر ببرید. اما ممکن است تمامی کیوورد گپ ها دارای بازدید بالا نباشند. چون کیوورد گپ به معنای کیووردهای با بازدید بالا نیست، بلکه به کیووردهایی گفته می شود که رقابت کمتری دارند.

سئو را تمام ویژگی ها و امکاناتی می نامند که باعث می شود یک سایت در گوگل از رتبه های بالاتری برخوردار شود و بازدید سایت بالاتر برود. اما در این راه همان طور که گفتیم استفاده از سئو نیز بسیار مهم است. زیرا اگر متن خوب و قوی و خبر مهم دیده نشود و در سایت های مختلف لینک نخورد در واقع فایده ای نداشته است ، از این رو باید کاری کرد که متن خوب ما دیده شود. دقت کنید که محتوایتان تکراری نباشد. و با درگیری ذهن مخاطبتان آنها را برای مراجعه به سایت خود تحریک کنید. البته یک نکته منفی در مورد بک لینک های سایت راش وب وجود دارد و آنهم اینکه اغلب آنها لینک های غیر دائمی هستند! خوب است بدانید مهمترین ویژگی که یک رپورتاژ آگهی نسبت به خرید بک لینک ها دارد دائمی بودن آنها می باشد. زیرا در لینک سازی مهم تر از تعداد لینک های ساخته شده، دامنه هایی هستند که به سایت لینک میدهند. توجه کنید که خرید بک لینک در سایت هایی با Page Authority (الگوریتم سنجش میزان اعتبار صفحه) بالا یکی از مهم ترین عوامل بالا بردن جایگاه وب سایت شماست. ثانیا بایستی خاطرنشان کنیم که متاسفانه در حال حاضر به دلیل این که با برخی مشتریان قرارداد دائمی عقد نموده ایم، نمی توانیم کار جدیدی برای سئو و بهینه سازی قبول نماییم.

تاثیرات بک لینک اعتباری است و نمی توان به طور دائم از وجود آن بهره مند شد، مگر این که مدام هزینه های تمدید اعتبار آن را بپردازید، هزینه های چشمگیری که فرایند بهره مندی از رپورتاژ آگهی فاقد آن می باشد. یعنی مقاله شما با اتمام مهلت تعیین شده بدون هیچ هزینه ای برای همیشه درون سایت آگهی دهنده خواهد ماند، در صورتی که با خرید بک لینک ها یا همان تبلیغات متنی می بایست هر ماه با پرداخت هزینه ای آن را تمدید و نگهداری کنید. به همین دلیل بسیاری از افراد هنگام راهاندازی وبسایت خود به دنبال یک متخصص سئو سایت میگردند که به خوبی با زیر و بم این قوانین آشنا بوده و از آنها به نفع وبسایتشان استفاده کند. سعی کنید از این مورد نیز در بین لینک سازی هایی که میکنید استفاده کنید. اما وب سایت ها برای افزایش لینک ها که به مثابه یک رای هستند ناچار به انتشار رپورتاژ آگهی در دیگر وب سایت های با کیفیت هستند. بک لینک گرفتن از این سایت ها کار آسانی نیست و در صورتی که کسی یک رپورتاژ آگهی دانشگاهی را برای شما ارائه دهد هزینه زیادی از شما خواهد گرفت.


اطلاعات کامل:

https://seocell.ir/keyword-gap/

+ تعداد بازدید : 72 |
نوشته شده توسط نویسنده ایران مگ در يکشنبه 5 دی 1400 و ساعت 11:00

سیاستهای ناپایدار ارزی: این مؤلفه با پژوهش کهیاری حقیقت و همکاران (1397) همخوان است و ازجمله عوامل محیطی تأثیرگذار بر انحلال برند در صنعت مواد غذایی شناسایی و مطرح شده است که نتایج بررسی آن در هردو پژوهش مثبت و قابل قبول است. نبودِ نگرش مثبت به برند: در پژوهش کهیاری حقیقت و همکاران (1397) مؤلفههای الگوی افول برند در صنعت مواد غذایی در دو دستة عوامل سازمانی و محیطی شناسایی شده است که مؤلفة نگرش هزینهای به برند و نه سرمایهای که از عوامل سازمانی تأثیرگذار بر افول برند در صنعت مواد غذایی به شمار میرود، با مؤلفة نداشتن نگرش مثبت به برند در این پژوهش همسو بوده و نتایج بررسی آن در هردو پژوهش نیز مورد قبول ارزیابی شده است. درخصوص رد یا پذیرش و مقایسه و تحلیل نتایج این پژوهش با تحقیقات گذشته، نخست مؤلفه های آسیب ساز در بُعد ساختاری این پژوهش بررسی میشوند: 1. تشابه برند: در پژوهش عزیزی و همکاران (1396)مؤلفههای الگوی برند موفق در صنعت کاشی در قالب شرایط علّی، مداخلهگر و زمینهای شناسایی شدند که مؤلفة تقلیدپذیری زیاد در ویژگیهای ظاهری محصول (رنگ، طرح ، اندازه) ازجمله شرایط علّی اثرگذار بر برندسازی موفق برشمرده شده است و با مؤلفة تشابه برند در بُعد ساختاری پژوهش حاضر همخوان است.


برگشت طولانی سرمایه: این مؤلفه همراستا با مؤلفة محدودیتهای نقدینگی شرکت و ازجمله شرایط مداخله گر در برندسازی موفق در صنعت کاشی در پژوهش عزیزی و همکاران (1396) است که نتایج بررسی آن در موضوع هردو پژوهش تصدیق شده است. درزمینة مؤلفة آسیبساز نبودِ نگرش مثبت به برند به مخاطبان این امر پیشنهاد میشود تجربه زیستة شرکتهای موفق دارویی دراین زمینه را مدنظر قرار داده و با کمک دانش و علم روز برندسازی، آگاهی خود را افزایش دهند تا این نگرش به سمت مثبت معطوف شود. درزمینة نبود فضای مطلوب تبلیغ دارو به سازمان غذا و دارو پیشنهاد میشود الگوی اجرایی کشورهای دیگر در خصوص تبلیغ آزادانة داروهای بدون نسخه در رسانهها و یا سایر وسایل ارتباط جمعی را مدنظر قرار دهند و در صورت امکان به تولیدکنندگان برندهای دارویی کشور تعمیم داده شود. گفتنی است بنابه شرایط و ویژگیهای خاصی که صنعت داروسازی نسبت به سایر صنایع دارد و بهوضوح در پیشنة پژوهش نیز به آن پرداخته شده است، برخی از مؤلفههای آسیبساز برندسازی بهخصوص در بعد زمینهای این پژوهش مختص این صنعت بوده و با پژوهش محمدیان و همکاران (1398) منطبق بوده است و در پایان، میتوان گفت نتایج آزمون یافته های این پژوهش با یافتههای مطالعات گذشته سازگار است. در مورد ثبت برند در موسسه راه روشن بیشتر بخوانید.


CVI) و پایایی آن­ها به روش همسانی درونی و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ محاسبه گردید که 92/0 بود. بهمنظور جلوگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه پیشنهاد میشود سازمانهای تصمیمگیرنده علاوهبر نظارت دقیق حمایتهای خود را از تولید داروی با کیفیت داخل بهطور جد در دستورکار قرار دهند. برای رفع آسیبهای برندسازی بر اثر نبودِ مهارتهای فردی مدیریتی به صاحبان اصلی شرکتهای داروسازی پیشنهاد میشود در جذب و انتخاب منصبهای کلیدی شرکت، مدیران مسئولیتپذیر و دارای توانمندیهای فردی و تجربه و مهارت مرتبط با برندسازی و بازاریابی را در اولویت بگذارند. 3. ضعف در ثبات مدیریتی، 4. نامگذاری نامناسب برند و 5. تکراریبودن انتخاب نوع دارو: این مؤلفهها در پژوهش محمدیان و همکاران (1398) از اساسیترین آسیبهای برندسازی در صنعت داروسازی ایران اطلاق میشوند که نتایج آنها کاملاً همراستا و مطابق با نتایج آزمون این پژوهش بوده و پذیرش شده است. بهمنظور جلوگیری از خطای کادر درمانی پیشنهاد میشود سازمان غذا و داروی کشور با سختگیری در انجام پروتکل های اجرایی و همینطور الزام همکاری بیمارستانها با شرکتهای داروسازی در برگزاری دورهای جلسات آموزشی نسبت به شناسایی و یادآوری برند های دارویی مبادرت ورزند.


همچنین پس از مشهد، دومین شهر دارای بیشترین گردشگر و بعد از تهران دومین شهر صنعتی ایران می باشد. درزمینة تمایل پزشک به تجویز داروی خارجی به شرکتهای داروسازی پیشنهاد میشود که با تولید داروی باکیفیت (اثربخشی زیاد و عوارض جانبی کمتر) و همچنین ارتباطات مؤثر با پزشکان در جهت جلب اعتماد آنان تلاش کنند. بهمنظور جلوگیری از برگشت طولانی سرمایة شرکتهای داروسازی به نهادهای مرجع پیشنهاد میشود با اجرای سازوکارهایی دقیق و برنامهریزیشده مدت وصول پرداختیها را کوتاهتر و ادامهدار کنند؛ بهطوریکه دغدغة تولیدکننده مربوط به کمبود نقدینگی کنار رود. بهمنظور جلوگیری از فرایند نامناسب ثبت برند به سازمان غذا و داروی کشور پیشنهاد میشود نرمافزاری تخصصی از برندهای دارویی برای بررسی و تطبیق دقیق برندها و جلوگیری از تداخل آنها طراحی کنند. اگر علامت تجاری ثبت نشود، شرکتهای رقیب از همان علامت یا علامتی که شباهت آن با علامت مزبور به اندازهای است که موجب گمراهی خواهد شد برای همان کالا یا کالاهای مشابه استفاده خواهند کرد و در نتیجه سرمایهگذاری در بازاریابی یک محصول ممکن است به هدر رود.


اطلاعات بیشتر:

https://ipindiaonline.gov.in/tmrpublicsearch/frmmain.aspx

+ تعداد بازدید : 2524 |
نوشته شده توسط نویسنده ایران مگ در دوشنبه 29 آذر 1400 و ساعت 10:02

پیشرفت اقتصادی و تنوع بخشی از عواملی است که نشان می دهد این کشور با سرعت در حال توسعه است. بررسی نکات مثبت ثبت شرکت در عمان نقش بسزایی در افزایش سرمایه گذاری مؤثر در عمان خواهد داشت.

نکات مثبت ثبت شرکت در عمان

در کشور عمان، برخلاف بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس، دولت سرمایه گذاری خارجی در عمان را آزاد کرده است. در بیشتر بخش ها، سرمایه گذاری 100 درصد خارجی مجاز است. این فرآیند برای انواع مختلف سرمایه گذاران سودمند است. هیچ الزامی برای تعیین سهامدار معین یا مقیم عمان برای ایجاد یک شرکت وجود ندارد.

از مهم ترین نکات مثبت ثبت شرکت در عمان عدم نیاز به حضور سرمایه گذار است. سرمایه‌گذاری که برای ثبت شرکت در عمان اقدام می‌کند، می‌تواند بدون نیاز به حضور فیزیکی، فرآیند ثبت شرکت را انجام دهد. چنین فرآیندی را می توان در مدت زمان محدودی انجام داد. برای این کار یک نماینده برای ایجاد یک شرکت در عمان منصوب می شود. در این شرایط، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بسیاری از بخش ها مجاز است.

مزایا و نکات مثبت ثبت شرکت در عمان

سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمان، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را از سال 2000 آزاد کرده است. بخش های مختلف اجازه سرمایه گذاری خارجی را می دهند. تشکیل LLC در بین نکات مثبت ثبت شرکت در عمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. LLC یکی از پر استفاده ترین شرکت های تجاری در عمان است. تشکیل این نهاد کاملاً ساده است زیرا تنها یک مدیر و یک سهامدار وجود دارد.

این شکل از موجودیت را می توان به راحتی تشکیل داد. قراردادهای تجارت آزاد عمان با موفقیت بسیاری از قراردادهای تجارت آزاد را با دیگر کشورها منعقد کرده است. یکی از این توافقنامه های تجارت آزاد که باید به آن اشاره کرد، موافقت نامه آمریکا و عمان است. این موافقت نامه برای سرمایه گذاران از ایالات متحده بسیار سودمند است زیرا بازار گسترده ای برای اتباع ایالات متحده وجود دارد. علاوه بر این، هیچ گونه تعرفه ای بر تجارت بین عمان و ایالات متحده اعمال نشده است.

اهمیت موقعیت جغرافیایی عمان

عمان کشور سومی است که در شبه جزیره عربستان قرار دارد و با توجه به اینکه از نظر سیاسی در تعادل و ثبات قابل قبولی قرار دارد، ارتباطات تجارب به راحتی قابل شکل گیری هستند‌. شرایط اجتماعی همچنین سبب می شود تا سرمایه گذاران به راحتی قادر باشند تا اهداف و تجارت خود را دنبال کرده و آن را اداره کنند. از نکات مثبت ثبت شرکت در عمان، امکان اداره تجارت از راه دور است‌. در این کشور تنها بر پیشرفت فضای تجاری و کارآفرینی تمرکز شده که فرصت رشد بیشتری را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند.

با توجه به اینکه ثبت شرکت در این کشور در مدت زمان کمی انجام می شود، سرعت انجام کار بسیار بیشتر خواهد بود.

نتیجه

برای سرمایه گذاری در عمان بسترهای زیادی فراهم شده است که از این جهت می توان تجارت بزرگی را در این کشور به راه انداخت. نکات مثبت ثبت شرکت در عمان موجب شده تا همواره افراد زیادی باری ثبت شرکت در عمان اقدام کنند.

منبع : بازده

+ تعداد بازدید : 56 |
نوشته شده توسط نویسنده ایران مگ در جمعه 26 آذر 1400 و ساعت 15:55


ورزش کردن و داشتن یک رژیم غذایی متعادل راه های بسیار خوبی برای کمک به سلامتی و تناسب اندام شما هستند. اما اگر به دنبال سوزاندن کالری بیش تری هستید، برخی از ورزش‌ها بیش از سایرین کالری سوزی دارند. مدت زمان، شدت و وزن شما بر میزان کالری که هنگام ورزش می سوزانید تأثیر می گذارد.

اگر می خواهید بیش ترین کالری را با صرف کم ترین هزینه بسوزانید، دویدن یک گزینه عالی می باشد. در بین ورزش ها دویدن بیش ترین کالری را در ساعت می سوزاند. به همین منظور، شما می توانید در فضای آزاد به تمرین و دویدن بپردازید یا با خرید یک تردمیل از لوازم ورزشی اصفهان، به مبارزه با چربی های اضافی خود بروید. اما اگر اهل دویدن نیستید، تمرینات کالری سوز دیگری مانند تمرینات با وزنه، طناب زدن و شنا نیز وجود دارند. شما می توانید ترکیبی از این تمرینات را با توجه به سطح آمادگی جسمانی خود انجام دهید.

میزان کالری سوزی به چه عواملی بستگی دارد؟

میزان کالری که می سوزانید به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

· مدت زمان ورزش

· سرعت

· شدت

· وزن و قد شما

به طور کلی، هر چه وزن شما بیش تر باشد، کالری بیش تری نیز در طول فعالیت بدنی می سوزانید. اگر می خواهید عدد دقیق این کالری سوزی را بدانید، با یک مربی شخصی کار کنید. آن ها می توانند میزان کالری سوزی فردی شما را در طول تمرین تعیین کنند.

بهترین تمرینات برای کالری سوزی

هر زمان که شروع به فکر کردن در مورد کالری کردید، به یاد داشته باشید که همه این ها بخشی از یک معادله است و باید تلاش کنید در زمانی که کالری از طریق مواد غذایی وارد بدن شما می شود، با ورزش کردن خارج شود. موارد زیر شامل تمریناتی است که بیش ترین کالری را در ساعت می سوزانند. به یاد داشته باشید، کالری های ذکر شده یک تخمین هستند. کالری سوزی دقیق شما به عواملی مانند شدت، مدت زمان و وزن شما نیز بستگی دارد.

1- طناب زدن (پرش)

طناب زدن می تواند در حدود 1000 کالری در ساعت بسوزاند. این تمرین در عین حال سرگرم کننده است و برای ایجاد هماهنگی، قدرت ساق پا، قدرت مرکزی بدن و استقامت قلبی عروقی عالی می باشد. پرش فواید فیزیکی دیگری مانند کمک به ساخت تراکم استخوان دارد که از پوکی استخوان محافظت می کند. روتین‌های طناب زنی بسیار زیادی وجود دارد، اما اگر مبتدی هستید، آهسته شروع کنید و آن را در بازه زمانی 20 تا 30 ثانیه انجام دهید.

هنگامی که بر تکان دادن مچ دست و زمان‌بندی خود مسلط شدید، روی افزایش سرعت و مدت زمان خود کار کنید تا کالری بیش تری بسوزانید و حرکات پیچیده‌تری را یاد بگیرید.

2- دوچرخه سواری

دوچرخه سواری با شدت زیاد می تواند کلید سوزاندن کالری باشد. این تمرین کالری سوزی فوق‌العاده‌ای دارد و بسته به اندام خود می‌توانید در نیم ساعت تا 400 کالری بسوزانید. دوچرخه سواری بسیار عالی است زیرا به اندازه برخی ورزش های هوازی دیگر مانند دویدن به ستون فقرات شما فشار وارد نمی کند و برای تقویت پاها عالی است. در کنار دوچرخه سواری در فضای بیرون، شما می توانید با داشتن یک دوچرخه ثابت در خانه یا باشگاه به تمرین بپردازید. دوچرخه ثابت از مزیت های ویژه ای مانند قابلیت تنظیم درجه سختی، ایمنی، هزینه کم، راحتی در استفاده، تاثیرات ناچیز منفی و... نیز برخوردار است. بنابراین شما می توانید با خرید این دستگاه از مراکز فروش دوچرخه ثابت اصفهان از این مزیت ها بهره ببرید.

3- تمرینات تناوبی با شدت بالا

در اصلاح به این تمرینات هیت (HIIT) گفته می شود. هیت تمرینات را به دوره‌های تمرینی کوتاه و شدید و به دنبال آن یک زمان استراحت، معمولاً به صورت 20 ثانیه تمرین و 10 ثانیه استراحت تقسیم می‌کند. مدت زمان کل تمرین در هر جلسه معمولا بین 20 تا 45 دقیقه است.

4- پلانک دو سر بازو

تمرین پلانک پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای چربی سوزی دارد و همچنین به عضله‌سازی در نواحی کلیدی بدن کمک می‌کنند. در حالی که این تمرین ممکن است پرفشار و فشرده به نظر برسد، گنجاندن آن در برنامه تمرینی فوق العاده آسان است زیرا به عنوان یک تمرین انفرادی اجرا می شود. شما به سادگی این حرکت را از روی زانوهای خود شروع می کنید؛ قبل از اینکه خود را با بازوهایتان نگه دارید و پاهای خود را دراز می کنید تا روی نوک انگشتانتان تعادل برقرار شود.

5- شنا کردن

ورزش شنا در نیم ساعت حدود 200 کالری می سوزاند، به سرعت انرژی مصرف می کند و در عین حال قدرت عضلانی، جریان خون، و ظرفیت ریه و قلب را افزایش می دهد. سی دقیقه شنای معمولی تقریباً به اندازه 30 دقیقه آهسته دویدن کالری می سوزاند، اما مزیت اضافه آن کم ضربه بودن و در نتیجه وارد کردن استرس کم تری بر بدن است.

6- کیک بوکسینگ

جیمز گریفیث ورزش های مبارزه ای مانند کیک بوکسینگ را به عنوان "سبک انفجاری کاردیو" توصیف می کند. او گفت: "همانند دوندگان سرعت، شما مبارزان دارای اضافه وزن زیادی را نمی بینید. بوکس یک تمرین قلبی باورنکردنی است، اما هر کسی که کیک بوکسینگ را امتحان کرده است، می داند که ضربات پا انرژی بیش تری مصرف می کند".

از کیک بوکسینگ برای افزودن سرگرمی و یک عنصر یادگیری به برنامه تمرینی خود استفاده کنید. این ورزش با سوزاندن حداکثر کالری، لذت بخش تر نیز می شود زیرا با انجام آن، مهارت های خود را ارتقا می دهید و می توانید هر روز پیشرفت کنید. این ورزش می تواند بین 300 تا 400 کالری در هر نیم ساعت بسته به اندازه و تلاش شما بسوزاند و به تقویت کل بدن و همچنین بهبود استقامت کمک کند.

پنی وستون، متخصص و مربی تناسب اندام و تغذیه، کیک بوکسینگ را پیشنهاد می کند و می گوید این ورزش فواید دوگانه ای دارد زیرا یک تمرین عالی برای تقویت قلب و حفظ تناسب اندام است و همچنین برای یادگیری و تمرین دفاع شخصی نیز عالی است.

7- دویدن

دویدن با سوزاندن بین 560 تا 840 کالری در ساعت، یکی از کارآمدترین تمرینات کالری سوزی در جهان محسوب می شود. با انجام این ورزش، علاوه بر این که عضلات پاهایتان به کار می‌افتد، باید با هر قدمی که برمی دارید بدن خود را نیز به دلیل وجود ضربه، به شدت فشار دهید.

شما می توانید این تمرین را در فضای آزاد انجام دهید، به باشگاه بروید یا در خانه و با خرید یک تردمیل اصفهان به دویدن و کالری سوزی بپردازید.

+ تعداد بازدید : 55 |
نوشته شده توسط نویسنده ایران مگ در چهارشنبه 24 آذر 1400 و ساعت 18:08

آداپتور شارژر 20 وات اپل به همراه کابل USB-C به لایتنینگ مناسب برای دستگاههای اپل آیفون، آیپد، ایرپاد، اپل واچ و مگسیف. آیفون 12 مینی به واقع مینی است! شارژی با توان 30 واتی یا بیشتر برای آیفون 13 پرو مکس، توان 20 وات برای آیفون 13 معمولی که امکان شارژ بدون افزایش زمان را به شما میدهد و در نهایت برای آیفون 13 مینی یک شارژر 18واتی ایده آل است. از لحاظ تست گرافیک بنچمارک هم میتوان گفت که آیفون 13 پرو مکس، 14216 امتیاز برای A15 Bionic اپل دریافت کرده است که در مقایسه با امتیاز 9123 آیفون 12 بیشتر است. در صورت عدم دسترسی به آداپتور 20 واتی(Apple 20W USB-C Power Adapter ) پیشین اپل تهیه شارژر جدید 20 واتی بهترین گزینه برای بهرهمندی از قابلیت شارژ سریع در هندستهای آیفون 12 و آیفون 12 پرو محسوب میشود؛ چرا که قیمتگذاری این محصول در مقایسه با آداپتور 18 واتی موجود در جعبه آیفون 11 پرو/ پرو مکس بهمراتب ارزانتر است. ما در فروشگاه لوازم جانبی GSM 2009 انواع کابل شارژر و شارژر های دیگر آیفون را به شما کاربران عزیز ارائه میکنیم، شما میتواند محصولات مشابه را در بخش دسته دسته بندی ببینید و با یکدیگر مقایسه کنید.

شارژر 3 پین بیست وات

شارژر 3 پین 20 وات اپل یکی از محصولات موجود در فروشگاه لوازم جانبی GSM 2009 میباشد که در ادامه به شما کاربران عزیز معرفی خواهیم کرد. آیفون 12 توانایی شارژ بیسیم معکوس برخی از لوازم جانبی را دارد. سری 12 آیفون را دارید و کله شارژ یک ضرورت اجباری است! اگر شما هم آیفون 12 خریدید و نیاز به تهیه آداپتور شارژر دارید، ما به شما کله شارژر 20 واتی اورجینال اپل را پیشنهاد می کنیم، زیرا این بهترین و بهینه ترین آداپتور شارژی است که به صورت اصل، از طرف کمپانی اپل، برای آیفون های 12 و جدیدتر طراحی و تولید شده است. همانطور که میدانید، اپل پس از رونمایی از آیفون های 12، تصمیم به حذف آداپتور شارژر کرد، آداپتور شارژر یکی از اصلی ترین و مهم ترین لوازمی است که باید به همراه گوشی عرضه شود. شارژر 18 وات نزدیک ترین عملکرد را به 20 وات داره اما چون تولیدش متوقف شده حواستون به مدل های تقلبی بازار باشه. قبل از هر چیز بد نیست بدانید که این آداپتور سه شاخه بوده و برای کاربران ایرانی، نیاز به یک تبدیل 3 به 2 دارد. شرکت اپل (به انگلیسی: Apple Inc.) یک شرکت چند ملیتی آمریکایی است که در زمینهٔ طراحی و ساخت لوازم الکترونیکی مصرفی و نرمافزار کامپیوتر فعالیت میکند. آیفون ۱۳ بدون پورت در واقع نه تنها ترکیبی از حذف جک هدفون و برداشتن شارژر از جعبه گوشی است، بلکه مسئله آزاردهنده دیگری را نیز به شرایط فعلی اضافه میکند. این طراحی آداپتور شارژر برای اولین بار در شارژر های 20 واتی آیفون 12 دیده شد، به لطف این ویژگی، کاربران میتوانند هنگامی که از شارژر استفاده نمی کنند، دو شاخه های آن را ببندند و به راحتی در جیب یا کیف خود حمل کنند. این آداپتور شارژر نیز با دو خروجی 5V-3A و 9V-2.22A میتواند گوشی های آیفون را با توان 15 و 20 واتی شارژ کند. کافی دستگاه مورد نظر را روی AirPower قرار دهید تا شارژ شدن آغاز شود. این شرکت در دههٔ هفتاد میلادی با معرفی ریزرایانههای اپل I، اپل II، اپل III و پس از آن مکینتاش به بازار به آغاز و گسترش نوعی رایانه شخصی کمک فراوانی نمود. روی هم رفته، آیفون اس ای 2020از نظر سرعت شارژ حرف زیادی نسبت به رقبای مهم خود ندارد ولی در هر صورت با توجه به عرضه همراه با شارژر ۱۸ واتی، این گوشی در عرض ۱۵ یا ۳۰ دقیقه تا حد مناسبی شارژ میشود. به همین دلیل، هنگام استفاده، گوشی به هیچ عنوان آسیب نخواهد دید، زیرا شارژر 3 پین 20 وات اپل به صورت امل و با استاندارد های اپل، آیفون شما را شارژ خواهد کرد. همانطور که میدانید آداپتور شارژر فیک اپل وزن کم و کیفیت ساخت بسیار پایینی دارند، وزن این شارژر به همراه پک اصلی خود، 93 گرم است. همانطور که گفته شد، آداپتور شارژر اورجینال آیفون 12 اپل در پک اصلی می باشد و ساخت آن اورجینال اپل است، به همین دلیل آداپتور شارژر 3 پین 20 وات اپل به همراه خود کابل شارژر ندارند، و کاربران باید به صورت جداگانه کابل شارژر Type-C به Lightning را تهیه و خریداری کنند. در بخش پایینی پک این شارژر سریال نامبر آن نوشته شده است که نشان دهنده اصالت محصولات اپل میباشد. امروزه آن ها نسبت به رابط های دیگر خیلی کم تر کاربرد دارند. این آداپتور شارژر اصل بوده و کیفیت ساخت بسیار بالایی دارد، همچنین برای گوشی های خانواده آیفون 12 تولید و به بازار عرضه شده است. این کله شارژر اپل، کیفیت ساخت بسیار بالایی دارد و اورجینال اپل است، مدل آن به صورت مکعب مربعی است و دو شاخه های آن هنگام استفاده باز میشوند.

+ تعداد بازدید : 48 |
نوشته شده توسط نویسنده ایران مگ در چهارشنبه 24 آذر 1400 و ساعت 14:15

فیشیال پوست یک روش مراقبتی ودرمانی از پوست است که در اسپاها و مراکز آرایشی صورت میگیرد . فیشیال خوب بر عملکرد سایر اندام ها اثرگذار است و پوست را زیبا و درخشان می کند . این لیزر با کاهش چینوچروک و درمان جای جوش و همچنین درمان جای زخم و اسکار میتواند به جوانسازی پوست کمک بسیاری کند. ادامه را در ایران مگ بخوانید.

پوسته ریزی اندکی به مدت 5-3 روز ایجاد می شود و یک هفته بعد قابل تکرار است. حدودا مدت زمان پاکسازی پوست از 30 تا 60 دقیقه می باشد. اما منظور از پاکسازی پوست چیست، پاکسازی اصولی و صحیح به چه شکل انجام میشود و چه راههایی برای آن وجود دارد. در این لایه کلاژن وجود دارد و پاکسازی پوست باعث جوان سازی آن میشود. پاکسازی پوست از طریق روشهای مختلفی انجام میشود که هر یک از این روشها، نتایج منحصر بفردی دارند و از تاثیرات بالایی برای رفع آلودگیها و تقویت کردن سلولهای پوستی برخوردار هستند. روشهای مورد استفاده برای پاکسازی توسط آرایشگران، تاثیر بیشتری نسبت به روشهای خانگی دارد. مزیت روشهای خانگی و آرایشگاهی در وهلهی اول، لذت بخش و آرامش بخش بودن آنها است.


روش های خانگی و آرایشگاهی، همانطور که گفته شد، برای لایه برداری پاکسازی عمیق پوست کاربرد چندانی ندارند. در این مرحله برای اینکه پاکسازی پوست عمیق باشه و تاثیر خیلی خوبی بر روی پوست داشته باشه لازم هست با استفاده از یک لایه بردار شیمیایی یا لایه بردار خانگی و طبیعی، سلول های مرده رو از روی پوست تمیز کنید. حال که با روش پاکسازی پوست آشنا شدید، اگر دوست داشته باشید این روش را امتحان کنید، خوب است در این مقاله همراه ما باشید تا با ۱۰ تا از بهترین مرکز پاکسازی پوست آشنا شوید. پاکسازی پوست اگر بخش ثابتی از برنامه مراقبت از پوست تان باشد، بهترین تاثیر را خواهد داشت. شامل پاکسازی عمیقی، لایه برداری عمقی و آبرسانی عمیق پوست میباشد.در افرادی که مشکلات خاص مانند جوش یا لک یا تیرگی پوست دارند پاکسازی پوست با مواد خاص ممکن است در چندین جلسه تکرار شود. دستگاه پاکسازی پوست صورت دارای 4 سری می باشد که با عملکردهای متفاوت آکنه و لک صورت را از بین می برد. 4 سری دستگاه 4 عملکرد متفاوت دارند که کارایی آن ها متناسب با طراحیشان می باشد.


میکرودرم ابریژن Microdermabrasion می تواند در اطراف لبه های نامنظم اسکار ها کار کند و حتی بر ظاهر پررنگ آن تاثیر داشته باشد. دستگاه میکرودرم ابریژن Microdermabrasion دارای دو عملکرد است. میکرودرم ابریژن Microdermabrasion همچنین می تواند راه حل برای افرادی باشد که مایل به بهبود ظاهر رد (اسکار) جوش های قبلی هستند. پس از میکرودرم ابریژن ، در حدود ۲۴ ساعت پوست شما صورتی خواهد شد و احساس می کنید خشک و سفت (مانند حالت آفتاب سوختگی و یا خشکی پس از بادخوردگی) شده است. در ابتدا، در حینی که کریستال ها با پوست تماس می یابند شما ممکن است یک احساس خارش خفیف را داشته باشید. شما ممکن است ویژگی های متمایزی داشته باشید که انجام یک روش برای شما نتیجه بخش تر از روش های دیگر باشد ویا جراح شما تجربه کافی برای انجام روش های مختلف رادارد و میتواند روش های دیگر را برای شما انجام دهد .


به طور کلی، میکرودرم ابریشن Microdermabrasion باعث ضخیم تر شدن پوست، سالم تر و جوان تر به نظر رسیدن آن می شود. این تصوری غلطی است که فقط پوستهای خشک به مرطوبکننده نیاز دارند. ژلهای پاکسازی معمولاً اثرات بهتری از کرمهای پاکسازی پوست دارند. بعضی از کارشناسان پوست معتقدند که پاکسازی پوست دستی همراه ماساژ بهتر از پاکسازی با دستگاه های مخصوص است زیرا نتیجه بهتری خواهد داشت. از زمانهای گذشته تاکنون به پوست و اهمیت نگهداری و جوانسازی آن توجه بسیار شده است، زیرا پوست پوشش بیرونی بدن است و اولین چیزی که به چشم دیگران میآید، همین پوست است که سن و طراوت و جوانی هر فرد را نشان میدهد. پاکسازی مرحله مهم زیبایی و سلامت پوست است زیرا باعث حذف شدن سبوم اضافی جمعشده روی پوست میشود و از تکثیر باکتریها جلوگیری میکند.بهترین توصیه ژلهای آنتی باکتریال است که البته افرادی که آکنه شدید دارند باید از لوسیونهای پاک کننده مناسب پوست استفاده کنند. پاکسازی صورت بهتر است بهصورت دورهای انجام شود تا با رفع آسیبهای پوستی، مراقبت از پوست به بهترین نحو ممکن صورت گیرد. دستگاه پاکسازی جوش صورت باعث خالی کردن جوش های صورت از منافذ پوست می شود و در نهایت به شادابی، جوانی و پاکسازی پوست منجر می شود. آموزش پاکسازی پوست را می توانید از این پیوند بخوانید.

+ تعداد بازدید : 2359 |
نوشته شده توسط نویسنده ایران مگ در پنجشنبه 18 آذر 1400 و ساعت 11:10

به احتمال زیاد برای شما هم پیش آمده است که بخواهید لینک سایت یا دامنه ای را تغییر دهید و در آن طرف مسئله نیز نمی خواهید که این تغییر ضربه چندانی به قدرت سایت شما وارد کنید. در این شرایط است که باید ریدایرکت 301 را انجام دهید.

در این مقاله قرار است به معرفی ریدایرکت 301 در وردپرس بپردازیم و میزان تاثیر آن را بر روی سئوی وبسایت بگوییم.

ریدایرکت 301 در وردپرس چیست؟

ریدایرکت 301 در وردپرس باعث می شود که لینک های شما در دامنه و آدرس جدید از بین نرود؛ برای مثال، فرض می کنیم که شما از یک مطلب بازدید بالایی داشتید و اکنون قصد دارید که آدرس سایت را تغییر دهید.

اگر عملیات ریدایرکت 301 را انجام ندهید، تمام بازدید های شما از آن مطلب به صفر می رسد زیرا زمانی که کاربران بر روی آدرس قدیمی کلیک می کنند و با ارور 404 که مربوط به موجود نبودن صفحه است مواجه می شوند.

برای اینکه کاربران با این ارور مواجه نشوند و با کلیک بر روی آن لینک به آدرس جدید شما بیایند، باید ریدایرکت 301 وردپرس را انجام دهید؛ این عملیات در واقع تغییر آدرسی به آدرس دیگر (به صورت دائم) است.

اگر از افزونه ها استفاده نمی کنید، برای ریدایرکت 301 باید تغییری را در htaccess. ایجاد کنید؛ اما پیشنهاد می شود که از افزونه هایی مانند Yoast Seo برای انجام این کار استفاده کنید.

شما می توانید به بخش بازگشتی های این افزونه بروید و آدرس مورد نظر خود را ریدایرکت کنید؛ البته اگر از نسخه معمولی این افزونه استفاده می کنید، چنین قابلیتی در اختیار شما قرار نخواهد گرفت و باید از نسخه پرمیوم Yoast Seo استفاده کنید.

ریدایرکت 301 وردپرس چه تاثیری بر روی سئوی وبسایت می گذارد؟

در گذشته به دلیل فاکتور های گوگل، بسیاری از مدیران وبسایت ها عملیات تغییر آدرس و ریدایرکت 301 را انجام نمی دادند؛ زیرا تصور می کردند که با تغییر آدرس، گوگل به آن ها امتیاز منفی می دهد و امکان دارد در نتایج گوگل سقوط داشته باشند.

اما چند سالی است که گوگل اعلام کرد با ریدایرکت مشکلی ندارد و هر مدیری می تواند این کار را انجام دهد؛ حتی گوگل از اینکه شما بتوانید یک آدرس را در صورت تغییر دامنه حفظ کنید و از آن بازدید داشته باشید، استقبال خواهد کرد.

به همین دلیل، پیشنهاد می شود که حتما با تغییر دامنه، لینک های مورد نظرتان را نیز ریدایرکت 301 کنید؛ این کار باعث می شود که کاربران با ارور 404 مواجه نشوند و در نتیجه به اعتبار سایت شما صدمه ای وارد نخواهد شد.

منبع مقاله : وبسایت کلود سیستم

+ تعداد بازدید : 1588 |
نوشته شده توسط نویسنده ایران مگ در دوشنبه 24 آبان 1400 و ساعت 9:39
ساخت وبلاگ جدید رایگان خرید بک لینک از همه بلاگ
بستن تبلیغات [X]